Interim HR

S čím Vám můžeme pomoci a kdy je vhodné tuto službu využít?

NÁBORY –personální agendu máte zajištěnou, ale nestíháte náborovat? V tom případě Vám zaštítíme celý náborový proces od inzerce přes výběrová řízení až po konečný nástup.

PERSONÁLNÍ AGENDA – chybí Vám personalista – ať už jen na určitou dobu, či dlouhodobě, ale výběrová řízení si děláte sami?  Zajistíme pracovně právní agendu – sepíšeme pracovní smlouvy a dohody se zaměstnanci, dohlédneme na vstupní/periodické lékařské prohlídky, zajistíme ukončení pracovního poměru apod. 

NÁBORY I PERSONÁLNÍ AGENDA – postrádáte personalistu a nestíháte náborovat? Zajistíme jak náborový proces, tak i kompletní personální agendu.

Ve všech uvedených případech Vám spolu se záštitou Vašeho HR přineseme vlastní know – how získané v rámci zkušeností z ostatních společností.