Zásady ochrany soukromí

Společnost RP personal service, s.r.o., IČO 05627753, se sídlem Jihlavská 796/7a, Brno 625 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C , vložka 96917, emailový kontakt: vladka.hrackova@regnumpersonal.cz (dále jen RP personal service, s.r.o.) přistupuje k zajištění soukromí svých klientů, kandidátů a návštěvníků našich webových stránek se zodpovědností a dbá o soukromí a ochranu osobních údajů zasílaných prostřednictvím našich webových stránek –  http://regnumpersonal.cz.

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Společnost RP personal service, s.r.o. získává osobní údaje jak při poskytování svých služeb, tak v rámci zprostředkování zaměstnání – formou vyhledávání zaměstnanců pro konkrétní pracovní pozice (recruitment). Tyto údaje zahrnují mj. jméno, příjmení, adresu, státní občanství, pohlaví, telefonní kontakt,  emailovou adresu, údaje o dřívějších a současném zaměstnání a o vzdělání, dále znalosti a dovednosti, představy a požadavky o hledané pozici vč. mzdového očekávání či termínu možného nástupu. Společnost RP personal service, s.r.o. tyto údaje získává a zpracovává za účelem poskytování jejích služeb v rámci recruitmentu/zprostředkování zaměstnání. Spol. RP personal service, s.r.o. také uchovává statistické údaje ke zhodnocení chování návštěvníků našich webových stránek, jedná se však o údaje, které neobsahují informace umožnující identifikaci konkrétního uživatele.

Osobní údaje

Společnost RP personal service, s.r.o zpracovává osobní údaje pouze v rozsahu, jaký je nezbytný ke splnění zákonných povinností, vyplývajících zejména z předpisů zajišťujících rovný přístup k pracovnímu trhu. Při zasílání svých osobních údajů naší společnosti prostřednictvím naší webové stránky Vás žádáme o souhlas s uchováním a zpracováním Vašich osobních údajů naší společnosti a s jejich předáním potenciálním zaměstnavatelům a klientům v rámci recruitmentu a zároveň Vás informujeme o Vašich právech v souvislosti s poskytnutím Vašich osobních údajů, včetně práva souhlas s uchováním a zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat.

Ochrana osobních údajů

Ochrana Vašich údajů je pro naši společnost velmi důležitá. K údajům, které naše společnost uchovává, mohou přistupovat jen naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří údaje zpracovávají za účelem, za nímž jste nám údaje poskytli.

Cookies

Společnost využívá při provozu svých Webových stránek tzv. cookies, což jsou textové soubory malého rozsahu („Cookies“), které jsou odesílány ze serveru Společnosti do Vašeho prohlížeče, a při Vaší opětovné návštěvě Webových stránek jsou zaslány zpět na server Společnosti. Tím Cookies umožňují Společnosti rozpoznat Váš prohlížeč, zapamatovat si informace o Vaší předchozí aktivitě na Webových stránkách, a uzpůsobit tak obsah Webových stránek Vašim potřebám.
Společnost využívá následujících druhů Cookies:

 1. [Cookies prvních stran, které umožňují základní provoz a funkčnost Webových stránek, a bez kterých by nebylo možné obsah Webových stránek správně zobrazit;]
 2. [technické Cookies, které umožňují analyzovat využití Webových stránek, zajistit bezpečné přihlášení, zapamatovat si průběh vyplňování Vaší objednávky, uložení registračních údajů a obsahu nákupního košíku;]
 3. [reklamní Cookies, které umožňují zobrazení cílené reklamy, sdílení Webových stránek na sociálních sítích či vkládání komentářů k produktům.]

Cookies je možné odstranit pomocí nastavení Vašeho prohlížeče. Ten je rovněž možné nastavit tak,  aby Cookies automaticky nebyly ukládány. Pokud však zablokujete, vypnete či jinak odmítnete některé Cookies, Webové stránky se nemusí zobrazovat správně nebo nebude možné využívat některé služby či funkce Webových stránek.

Pokud upravujete nebo publikujete článek, bude ve vašem prohlížeči uložen další cookie. Tento cookie neobsahuje žádné osobní data a jednoduše označuje ID příspěvku, který jste právě upravili. Jeho platnost vyprší po 1 dni.

S kým sdílíme vaše údaje

Společnost RP personal service, s.r.o. neposkytuje Vaše osobní údaje třetím osobám s výjimkou následujících:

 • pokud udělíte výslovný souhlas k předání Vašich osobních údajů konkrétnímu subjektu
 • pokud hledáte práci u některého z klientů spol. RP personal service, s.r.o. jakožto potenciálních zaměstnavatelů prostřednictvím naší společnosti a udělíte souhlas, abychom Vaše osobní údaje předávali potenciálním zaměstnavatelům
 • pokud je to nezbytné, aby Vám společnost RP personal service, s.r.o. byla schopna poskytnout služby, které požadujete
 • pokud to společnosti RP personal service, s.r.o. nařizují právní předpisy nebo rozhodnutí soudního orgánu nebo orgány veřejné správy
 • poskytovatelům poštovních a doručovacích služeb za účelem doručení produktů či služeb nabízených společnosti

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Společnost RP personal service, s.r.o. si ponechá Vaše osobní údaje po dobu, po kterou je to nezbytné, aby byl splněn účel jejich uchování a zpracování. Vaše osobní údaje budou zpracovávány, resp. uchovány v personální databázi pro případ dalšího zprostředkování zaměstnání až do odvolání Vašeho souhlasu s jejich zpracováním. Nejdéle však po dobu 7 (sedmi) let ode dne poslední aktualizace informací. Pokud nebudete souhlasit s dalším uchováním Vašich údajů, tyto údaje boudou vymazány nebo anonymizovány, ledaže povinnost uchovávat tyto údaje stanoví právní předpis nebo rozhodnutí soudu nebo orgánu veřejné správy.

Vaše práva

V souvislosti se zpracováním Vašich Osobních údajů společnosti RP personal service, s.r.o. Vám náleží následující předpisy na ochranu Osobních údajů zaručená práva:

 1. právo odvolat souhlas se zpracováním Osobních údajů, je-li zpracování založeno na jeho základě;
 2. právo požadovat přístup k Osobním údajům a k informacím o tom, které Vaše Osobní údaje jsou naší společností zpracovávány;
 3. právo na opravu nepřesných Osobních údajů a případě také na doplnění neúplných Osobních údajů;
 4. právo na výmaz zpracovávaných Osobních údajů;
 5. právo na omezení zpracování Osobních údajů;
 6. právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů; 
 7. právo podat stížnost u dozorového úřadu, tj. u Úřadu pro ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Výše uvedená práva a případné stížnosti je možné uplatnit u společnosti RP personal service, s.r.o, jakožto správce údajů prostřednictvím na výše uvedené emailové adrese či písemně na adrese uvedené v kontaktech.